Storytelling

De kracht van storytelling

Je hebt het vast wel een keer voorbij zien komen: Storytelling.
Het overbrengen van een boodschap door middel van een verhaal om overtuigender over te komen.
Maar wat maakt storytelling zo effectief en hoe kan je een goed verhaal creëren om jouw boodschap tot leven te brengen?

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een boodschap beter wordt overgebracht als het in verhalende vorm is. De luisteraar kan zich beter verplaatsen in de situatie en zich daardoor beter identificeren met de boodschap.

Een verhaal zorgt ervoor dat de luisteraar wordt meegenomen naar een andere wereld. Het verhaal schetst een herkenbaar beeld en daarom is het makkelijker voor de luisteraar om zich in te leven in de situatie en raakt betrokken met alle aspecten die het verhaal bevatten.
Bovendien zal de luisteraar minder snel tegenargumenten bedenken, omdat hij zich nauwer betrokken voelt.
Daarnaast werkt een verhaal ook verbindend waardoor er een onderlinge relatie ontstaat tussen de verteller en de luisteraar. Dit bouwt weer vertrouwen op.
Dat storytelling een krachtige manier van een boodschap brengen is, is te zien aan onze eigen affiniteit met verhalen. Van kleins af aan zijn we opgevoed met verhalen, meestal in de vorm van sprookjes.
In deze sprookjes is er altijd een gevecht tussen goed en kwaad en daardoor zijn we als kind het verschil tussen de twee werelden gaan begrijpen. Tevens bereiken verhalen zowel het ratio als het gevoel van de hersenen, waardoor we het niet alleen begrijpen maar ook voelen.
Daarnaast is een verhaal ook makkelijk te delen. Hoe vaak vragen mensen niet aan je of je nog een goed verhaal hebt? Wanneer je een goed verhaal vertelt en de luisteraar kan laten begrijpen en voelen, is de kans groot dat jouw verhaal wordt doorverteld. Dit zorgt (onbewust) weer voor een stukje reclame.

De reis van de held

Ieder verhaal of sprookje heeft vaak een vast patroon. Dit patroon noemen we de ‘reis van de held’ (Hero’s journey). Deze zogenaamde ‘Hero’s journey bevat een held die allerlei uitdaging moet overwinnen om zo zijn uiteindelijke doel te behalen.

‘De reis van de held’ bestaat over het algemeen uit deze drie punten:
1. De reis: De held van het verhaal gaat een uitdaging aan.
2. De verandering: De held wordt geconfronteerd met allerlei obstakels en moeilijke situaties die het behalen van zijn doel dreigen te blokkeren. Deze situaties moet hij zien te overwinnen.
3. De terugkeer: Na het overwinnen van deze situaties en obstakels keert de held terug naar de plek waar hij zijn missie begon en heeft nieuwe kennis vergaart voor zijn volgende uitdaging.

Kies de held van jouw organisatie

Als organisatie zijnde kan je ook gebruikmaken van de reis van de held. Op deze manier kan je de luisteraar meenemen door in te spelen op meerdere emoties waardoor het verhaal nog beter aanspreekt en blijft hangen.
Het is uiteraard belangrijk dat je een held kiest. Dit kan bijvoorbeeld de oprichter van het bedrijf zijn.
De oprichter van het bedrijf heeft de langste geschiedenis met de organisatie. Alle tegenslagen (obstakels) die de held moest overwinnen om de organisatie op te bouwen tot wat het nu is kan als verhaal verteld worden.
Neem bijvoorbeeld Steve Jobs: Hij heeft Apple opgericht (de reis), werd uit zijn eigen bedrijf werd ontslagen (de verandering) en heeft zich vervolgens weer bij Apple aangesloten om er een groot succes van te maken (de terugkeer).
Wat je ook veel ziet bij grotere organisaties is dat ze een bekend persoon als held inzetten. Vaak zijn dit zangers/zangeressen, acteurs/actrices of sporters. Bekende mensen geven een gevoel van herkenning, waardoor het publiek zich gemakkelijker kan identificeren met het verhaal.

En waarom zet je de klant niet in als held? Want als er iemand veel over de ervaring van jouw organisatie kan vertellen is het wel de klant.
Je laat zien hoe en met welk probleem de klant bij jou terecht is gekomen. Vervolgens kan je goed vertellen wat jij als organisatie hebt gedaan om zijn probleem op te lossen. De klant kan dit weer opvolgen met zijn eigen ervaring over hoe goed de oplossing is voor hem. Dit zorgt ervoor dat het publiek zich kan identificeren met de klant.

Zullen we nu

jouw verhaal

gaan vertellen?